KERESÉS ARCHÍVUM/TARTALOM LAPOZÓ
Év  

  
       
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   1988/szeptember
• Nemes Nagy Ágnes: Arckép–korkép Faludy György, a költő
• Kovács András Bálint: A hatalom dublőre Titánia, Titánia...
• Sipos Júlia: A monopólium vége? A filmforgalmazás jövőjéről
• György Péter: A technikai sokszorosíthatóság korában Filmpornográfia
• Fáber András: Őspornó
• Szilágyi Ákos: Sztálini idők mozija 1.
LÁTTUK MÉG
• Schubert Gusztáv: Anno 1988
• Báron György: Intervenció
• Nóvé Béla: Az én szép kis mosodám
• Tamás Amaryllis: A baltás ember
• Gáti Péter: Ahová a sasok merészkednek
• Zsenits Györgyi: Nézz körül!
• Nagy Zsolt: Tron, avagy a számítógép lázadása
• Hegyi Gyula: Az amerikai feleség
• Hirsch Tibor: Júdás hadművelet
• Vida János Kvintus: Évek múlva
KÖNYV
• Szemadám György: Egy találékony amerikai Walt Disney

• N. N.: Felhívás!
• N. N.: A Lengyel Filmművész Szövetség válasza
• N. N.: A Román Filmművész Szövetség válasza

             
             
             
             
             
             
             
             
     
bejelentkezés/regisztráció a kedvencekhez
 
 

A Román Filmművész Szövetség válasza

N. N.

 

A Román Filmművész Szövetség megkapta a levelet – amelyet Önök más országok hasonló szervezeteinek is elküldték –, és heves tiltakozását fejezi ki a „Felhívás” ellen, amelyet provokatív, rágalmazó és ellenséges aktusnak minősít.

Úgy tartjuk, hogy az Önök akciója beleillik a román nép, pártunk és államunk politikája elleni kampányba, minősíthetetlen beavatkozást jelent országunk belügyeibe, figyelmen kívül hagyja a független és szuverén államok közti elveket és gyakorlatot, valamint két szocialista ország közötti jó kapcsolatok alapelveit.

Határozottan visszautasítjuk az Önök szövetségének „Felhívását”, amely méltatlan próbálkozás a román szocialista valóság, a Román Kommunista Párt által vezetett román nép haladás útján elért eredményeinek elferdítésére. Mindez nem más, mint egy sor alaptalan, valótlan állítás, amely a Romániában végbemenő politikaigazdasági és társadalmi-kulturális folyamatok tudatos félreértéséről tanúskodik.

A román településekkel kapcsolatos modernizációs munkálatok a társadalmi fejlődés logikus folyamatából, a szocialista társadalom építéséből következnek, és céljuk emberi körülmények biztosítása Románia összes fia számára, valamint az emberi személyiség sokoldalú és optimális fejlődésének elősegítése.

Határozottan visszautasítjuk a romániai emberi jogok megsértésére, a hagyományok lerombolására, az országunkban együttélő nemzetiségek életének dezorganizálására vonatkozó állításaikat.

Az országunkban folyó szocialista építés gyakorlata teljességgel cáfolja az Önök „Felhívásában” említett állítást az „... erőszakolt lakosságcseréről” és az együttélő nemzetiségek etnikai hagyományainak elvesztéséről. Az ezekhez hasonló, országunk ellen irányuló, nyilvánvalóan ellenséges jellegű kijelentések mélységes felháborodást keltenek.

A román valóság, pártunk és államunk politikája – ellentétben az Önök állításaival – a múlt értékeinek megőrzését és új anyagi és szellemi értékek létrehozását célozza, azt, hogy az ország minden állampolgára hasznosíthassa tehetségét és alkotókészségét.

Megdöbbentett az Önök állítása, miszerint „különleges felelősséget érzünk az Erdélyben élő magyarok sorsáért”; e felelősség pártunk és államunk, valamint a román hatóságok elidegeníthetetlen joga és kötelessége.

Az Önök aggodalma a Horthy-fasiszta, nacionalista és irredenta elvekre és gyakorlatra emlékeztet, anakronisztikus, a történelem, a világ széles közvéleménye, a világ haladó és békeszerető erői által elítélt elvekre és gyakorlatra. Az Önök „felelőssége” szöges ellentétben áll a háború utáni nemzetközi politikai élet legfontosabb dokumentumaival, a szuverén és független országok közti megértés és együttműködés, a népek közti megbecsülés szellemével.

A mindöröktől e hazában élő, és a földet minden ellenséges betolakodóval szemben nehéz áldozatok árán megvédő román nép egész történelmével bizonyítja a hazánk földjére évszázadok során betelepült más nemzetiségek értékeinek megbecsülését.

Az Önök szövetségének „Felhívása” annál is inkább árt népeinknek, kapcsolatainknak, együttműködésünknek és jószomszédságunknak, minthogy olyan szervezettől ered, amelynek alapvető hivatása az kellene legyen, hogy az emberek és népek közötti megértést szolgálja, helyes információkat adjon, és objektíven mutassa be minden nemzet életét és tevékenységét. Az Önök „Felhívása” eltorzítja a román valóságot, és ezáltal rosszhiszeműen félreinformálja a közvéleményt, a szakmai etika normáinak mellőzését demonstrálva ezáltal.

A Román Filmművészek Szövetsége, országunk filmszakmájának minden alkotója ismételten teljességgel elítéli az Önök akcióját, amely csak árthat országaink kétoldalú kapcsolatának, együttműködésének, jó szomszédságának, és mérgezi a népek közti kapcsolatokat.

Románia filmesei teljességgel csatlakoznak a Román Kommunista Párt politikájához, amelyben nemzetük haladásának biztos útját látják, és minden erejükkel elkötelezettek népünk erőfeszítései iránt olyan új művek alkotása által, amelyek megfelelnek a magasztos időknek, amelyben élünk.


A cikk közvetlen elérhetőségei:
offline: Filmvilág folyóirat 1988/09 64. old.
online: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4961