KERESÉS ARCHÍVUM/TARTALOM LAPOZÓ
Év  

  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
    
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
   1988/december
• Sára Sándor: Fújja a szél, fújja Részletek egy készülő dokumentumfilmből
A FILMVILÁG MOZIJA
• Ágh Attila: A világ segédmunkásai A vasember

• Nóvé Béla: Nyílt levél Winston Smith-hez Ezerkilencszáznyolcvannégy
• Schubert Gusztáv: Angyali kísértetek Rock Térítő
• Fáber András: Isten már nem felel A hajnal
• Fiala János Péter: A denevér röpte Beszélgetés Timár Péterrel
FESZTIVÁL
• Létay Vera: Égi és földi történetek Velence
• Koltai Ágnes: Tigrisbukfenc Figueira da Foz

• Szilágyi Ákos: Sztálini idők mozija 4.
LÁTTUK MÉG
• Barna Imre: A misének vége
• Csantavéri Júlia: Farkaslak
• Báron György: Szomorú érzéketlenség
• Koltai Ágnes: Kisasszonyok I-II.
• Biczó Dezső: A fekete özvegy
• Sajóhelyi Gábor: A velencei nő
• Tamás Amaryllis: Micimackó
• Zsenits Györgyi: Tokyo pop
• Szemadám György: Hová mész, emberke?
KRÓNIKA
• Lányi András: Felsőfokú filmoktatás
• N. N.: Mozgóképelméleti szak
• N. N.: Hibaigazítás

             
             
             
             
             
             
             
             
     
bejelentkezés/regisztráció a kedvencekhez
 
 

Krónika

Felsőfokú filmoktatás

Lányi András

 

Akik aggódnak a magyar film, a mozikból kiszoruló művészet, a magyar kultúra perifériájára szoruló mozi jövőjéért, tudják, hogy a filmkultúra nem magától terem. Ahhoz az kell, hogy a filmkészítők és a közönség között művelt, filmértő réteg közvetítsen. Nemcsak lelkes filmbarátokra volna szükség, de sokoldalúan képzett szakemberekre is. Felkészítésükkel mindenütt a világon a felsőoktatás foglalkozik. Nálunk ilyen jellegű képzés eddig nem volt. Néhány bölcsészkaron és tanárképző főiskolán működik ugyan kiegészítő jellegű filmesztétikai speciálkollégium, ezek a szúk órakeret, valamint a képzés egyirányúsága miatt azonban csak kevéssé járulhattak hozzá a filmes pályákon mutatkozó szakemberhiány megoldásához. Amit a szerkesztő, a tanár, a könyvtáros és a népnevelő végez az irodalom szolgálatában, azt a film területén jobbára autodidakták végzik. Pedig filmes műveltségre nehezebb szert tenni, mint irodalmi ismeretekre, hiszen az ehhez szükséges szaktudás, főképpen maguk a filmek alig hozzáférhetőek. A hiányt megszenvedi a filmterjesztés, a filmklubmozgalom, a filmújságírás. Megszenvedné az iskolai filmoktatás is – ha volna.

Régi óhajunk most talán teljesül. Az Esztergomi Tanítóképző Főiskola, kísérleti jelleggel, az 1989/90-es tanévben új specializációt indít filmterjesztő közművelődési szakemberek képzésére.

A forgalmazási rendszer megújítása is elképzelhetetlen új szellemű filmterjesztők nélkül. A Filmfőigazgatóság megértette ezt, és támogatja az esztergomiak vállalkozását. Akik a filmklubok felélesztésével próbálkoznak évek óta, ugyancsak innen remélnek új szövetségeseket.

A kétéves specializáció (harmad-negyedévben vehetik fel a közművelődés szakos hallgatók) tervezetének elkészítésére, megbízatásomnak megfelelően, a legjobb szakemberek közül kerestem munkatársakat, akikkel kidolgozzuk az egyes tárgyak tanmenetét. Ezekben a hetekben már az elkészült vázlatos oktatási programok egyeztetése folyik.

A tervezett tantárgyak: a fénykép metafizikája (Kardos Sándor), filmtörténet (Honffy Pál), filmelemzés (Kovács András Bálint), filmszociológia (Szekeres Péter), a film befogadásának lélektana (Gerevich József), magyar filmtörténet (Szekfű András) a mai magyar film (Kovács András Bálint), a magyar filmterjesztés rendszere (Korill Ferenc – Bartus László), a film társadalomtörténete, irányzatok a kortárs filmművészetben (Lányi András), filmek értelmezése kiscsoportokban (Török Gábor), a filmklubvezetés módszertana (Jakab György –Gelencsér Gábor). A felsoroltak mellett szeretnénk megnyerni előadónak jeles filmesztétákat, kritikusokat is. Arra törekszünk, hogy a lényegében egyetemi szintű képzés során növendékeink elméleti és gyakorlati ismeretekre egyaránt szert tegyenek.

A vállalkozás sikere azonban nagymértékben múlik azon is, hogy kik lesznek majd hallgatóink. Szeretnénk, ha a fiatal filmkedvelők közül azok, akik hivatásuknak választanák a filmforgalmazást, a filmes ismeretterjesztést, az ország bármelyik részéből erre a szakra jelentkeznének. Így a következő tanévben már más főiskoláról is ide „igazolhatnak át” olyan első- vagy másodévesek, akik a filmmel alaposabban szeretnének foglalkozni. Bővebb felvilágosítást a főiskola közművelődési tanszékén kaphatnak.

(2501 Esztergom, Pf. 20 – leveleikre Bartus László fog válaszolni.)

A Művelődési Minisztérium illetékeseihez azzal a kéréssel fordultunk, hogy a jövő évi továbbtanulási tájékoztatóban szerepeljen ez a szakosodási lehetőség, tehát az Esztergomba felvételizők már a beiskolázásnál jelezhessék választásukat.

Nagy szükségünk van támogatásra, jó tanácsra, de leginkább arra, hogy a vállalkozás híre eljusson az érintettekhez. (Amint lehet, a levelező oktatást is szeretnénk elindítani a pályán működők számára.)

Munkatársaim nevében ezúton kérem a szaksajtó, a forgalmazó vállalatok, a magyar film- és tévéművészek segítségét.

 

Lányi András


A cikk közvetlen elérhetőségei:
offline: Filmvilág folyóirat 1988/12 63-64. old.
online: http://filmvilag.hu/xereses_frame.php?cikk_id=4892